నిడమర్రు (అయోమయ నివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

నిడమర్రు పేరుతో ఒకటి కంటే ఎక్కువ పేజీలున్నందువలన ఈ పేజీ అవసరమైంది. ఈ పేరుతో గల పేజీలు.

  1. నిడమర్రు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా గ్రామం, మండల కేంద్రం.
  2. నిడమర్రు మండలం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా మండలం
  3. నిడమర్రు (మంగళగిరి మండలం), గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరి మండలం లోని గ్రామం.