నిప్పు కోడి (ఆంగ్లం Ostrich) ఒక పెద్ద పక్షి.

నిప్పు కోడి
Strauss m Tanzania.jpg
Male Masai Ostrich
(Struthio camelus massaicus)
Scientific classification
Kingdom
Phylum
Class
Order
Family
Struthionidae

Vigors, 1825
Genus
Struthio

Linnaeus, 1758
Species
S. camelus
Binomial name
Struthio camelus
Linnaeus, 1758
Subspecies

see text

Struthio camelus Distribution.png
The present-day distribution of Ostriches.

మూలాలుసవరించు

  1. BirdLife International (2004)