ఎన్.ఐ.ఎమ్.ఎస్.

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ
(నిమ్స్ నుండి దారిమార్పు చెందింది)

ఎన్.ఐ.ఎమ్.ఎస్. లేదా నిమ్స్ (NIMS or Nims) కోసం వివిధ అర్ధాలు ఉన్నాయి.