నీతి (ఆంగ్లం Morality) వివిధ అర్ధాలున్నాయి.

  • నీతి అనగా ప్రవర్తన నియమావళి (Code of conduct). ముఖ్యంగా ఏది తప్పు ఏది ఒప్పు అనే విషయంలో తర్కించడానికి, నియంత్రించడానికి ఉపయోగించేది. ఇవి మనుషులు జీవుస్తున్న సంఘం, మతం, కొన్ని వ్యక్తిగత విషయాల మీద ఆధారపడి వుంటుంది. ఉదాహరణకు నీతి నియమాలు ఈ మధ్యకాలంలో క్షీణించాయి.
  • నీతి అనగా సాధారణ ఉపయోగంలోని సత్ప్రవర్తన (Ideal code of conduct). ఉన్నత ప్రమాణాలు కలిగి ఆచరణ యోగ్యమైన ప్రవర్తన కూడా నీతి అనవచ్చును. దీనిలో తీర్పులు, నిజాలు మొదలైనవి ఉంటాయి. ఉదాహరణకు హత్య చేయడం అవినీతి.[1]
  • నీతి అనగా తత్వశాస్త్ర రీత్యా నీతిసూత్రాలు (Ethics).[2]


నీతి వాక్యాలు మార్చు

తత్వశాస్త్రము

నీతి, నైతికత మార్చు

వివరణాత్మక, ప్రామాణిక ప్రవర్తనల మార్చు

వాస్తవికత, అవాస్తవికత మార్చు

నృశాస్త్రం మార్చు

గిరిజన, ప్రాదేశిక మార్చు

సమూహం లోపల, సమూహం వెలుపల మార్చు

సంస్కృతులు పోల్చడం మార్చు

వికాసం మార్చు

నాడి శాస్త్రము మార్చు

మెదడులోన మార్చు

మిర్రర్ న్యూరాన్స్ మార్చు

మనోవిజ్ఞానశాస్త్రము మార్చు

నైతికత, రాజకీయాలు మార్చు

నైతికత, మతం మార్చు

అనుభావిక విశ్లేషణ మార్చు

మూలాలు మార్చు

భాహ్యా లంకెలు మార్చు

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=నీతి&oldid=3847574" నుండి వెలికితీశారు