నీతి (ఆంగ్లం Morality) వివిధ అర్ధాలున్నాయి.

  • నీతి అనగా ప్రవర్తన నియమావళి (Code of conduct). ముఖ్యంగా ఏది తప్పు ఏది ఒప్పు అనే విషయంలో తర్కించడానికి, నియంత్రించడానికి ఉపయోగించేది. ఇవి మనుషులు జీవుస్తున్న సంఘం, మతం, కొన్ని వ్యక్తిగత విషయాల మీద ఆధారపడి వుంటుంది. ఉదాహరణకు నీతి నియమాలు ఈ మధ్యకాలంలో క్షీణించాయి.
  • నీతి అనగా సాధారణ ఉపయోగంలోని సత్ప్రవర్తన (Ideal code of conduct). ఉన్నత ప్రమాణాలు కలిగి ఆచరణ యోగ్యమైన ప్రవర్తన కూడా నీతి అనవచ్చును. దీనిలో తీర్పులు, నిజాలు మొదలైనవి ఉంటాయి. ఉదాహరణకు హత్య చేయడం అవినీతి.[1]
  • నీతి అనగా తత్వశాస్త్ర రీత్యా నీతిసూత్రాలు (Ethics).[2]


నీతి వాక్యాలుసవరించు

తత్వశాస్త్రము

నీతి, నైతికతసవరించు

వివరణాత్మక, ప్రామాణిక ప్రవర్తనలసవరించు

వాస్తవికత, అవాస్తవికతసవరించు

నృశాస్త్రంసవరించు

గిరిజన, ప్రాదేశికసవరించు

సమూహం లోపల, సమూహం వెలుపలసవరించు

సంస్కృతులు పోల్చడంసవరించు

వికాసంసవరించు

నాడి శాస్త్రముసవరించు

మెదడులోనసవరించు

మిర్రర్ న్యూరాన్స్సవరించు

మనోవిజ్ఞానశాస్త్రముసవరించు

నైతికత, రాజకీయాలుసవరించు

నైతికత, మతంసవరించు

అనుభావిక విశ్లేషణసవరించు

మూలాలుసవరించు

భాహ్యా లంకెలుసవరించు

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=నీతి&oldid=3847574" నుండి వెలికితీశారు