స్త్రీలు రజస్వల అయినప్పటి నుండి మెనోపాజ్ వరకు నెలకు ఒకసారి వారి శరీరంలో కొన్ని మార్పులు జరుగుతుంటాయి. ప్రతినెల జరిగే ఈ మార్పు స్త్రీ గర్భం ధరించడంతో మామూలుగా జరిగే మార్పు తప్పిపోతుంది. ప్రతి నెల జరిగే ఈ మార్పు గర్భం ధరించడంతో తప్పిపోవడంతో ఈ సందర్భాన్ని నెల తప్పడం అంటారు.

నెల తప్పడానికి కారణం

మార్చు

ప్రతి నెల మధ్య వయసు స్త్రీ గర్భాశయంలో అండం ఏర్పడుతుంది. అది ఫలదీకరణం చెందకపోతే అది స్రావమైపోతుంది. ఈ విధంగా ప్రతి నెల అండం స్రావం కావడాన్ని ఋతుస్రావం అంటారు. అండం ఫలదీకరణం చెంది పిండోత్పత్తి జరిగితే ఆ నెలలో ఋతుస్రావం జరగదు. గర్భం ధరించిన స్త్రీ బిడ్డకు జన్మనిచ్చేంత వరకు ప్రతి నెల జరిగే ఈ రుతుస్రావం ఆగిపోతుంది.

హార్మోన్ ప్రభావం

మార్చు

ఈస్ట్రోజన్, ప్రొజెస్టరాన్ హార్మోన్ ప్రభావం వల్ల స్త్రీలలో రెగ్యులర్ గా పీరియడ్స్ 25 నుంచి 30 రోజుల లోపు వస్తాయి.

నెల తప్పింది అని చెప్పడానికి ప్రత్యేక కారణం

మార్చు

జంతువులు (ఆడ జంతువులు) గర్భం ధరిస్తున్నాయి, మనుషులు (స్త్రీలు) గర్భం ధరిస్తున్నారు. కాని రెగ్యులర్ గా పిరియడ్స్ వస్తున్న స్త్రీ మాత్రమే గర్భం ధరించినపుడు నెల తప్పింది అనడానికి ప్రత్యేక కారణం ఉంది. స్త్రీలలో అండము ప్రతి రోజు విడుదల కాదు. స్త్రీలు బహిస్టు అయిన రోజు నుండి 14 వ రోజున అండం విడుదల అయ్యే రోజుగా శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్నారు. స్త్రీలలో అండము నెలకు ఒక్కసారి మాత్రమే విడుదల అవుతుంది. విడుదలయిన అండము 24 గంటలు జీవించి ఉంటుంది. ఈ సమయంలో అండము పురుష బీజముతో కలిస్తే స్త్రీకి గర్భం ధరించే అవకాశము ఉంటుంది. అంటే ఒక స్త్రీ నెలలో 24 గంటలు మాత్రమే గర్భం ధరించడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటుంది. ఈ సమయం దాటితే మళ్ళీ నెల రోజులు ఆగవలసి ఉంటుంది. ఈ కారణంగానే రెగ్యులర్ గా పిరియడ్స్ వస్తున స్త్రీ గర్భం ధరించినప్పుడు మాత్రమే నెల తప్పింది అంటారు.

నెలసరిని వాయిదా వేయడం నెల తప్పడం కాదు

మార్చు

కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితులలో నెలసరిని వాయిదా వేస్తుంటారు. ప్రమోలట్-ఎన్ అనే మాత్రల ద్వారా రెగ్యులర్ గా వచ్చే పిరియడ్స్ ను ఒకటి నుంచి ఐదు రోజుల పాటు వాయిదా వేస్తుంటారు. కొన్ని అత్యవసర పరిస్థితులలో 15రోజులు కూడా వాయిదా వేస్తుంటారు. అంతకు మించి వాడటం దుష్పరిణామాలకు దారితీస్తుంది. నెలసరిని వాయిదా వేసుకోవాలని అనుకున్నవారు మెన్సస్ వస్తుందనకున్న ఒక రోజు ముందుగానే ఒక ప్రమోలట్-ఎన్ మాత్రను ఉపయోగిస్తారు. ఈ మాత్ర వేసుకోవడం ద్వారా 24 గంటల పాటు అనగా ఒకరోజు పాటు మెన్సస్ రాకుండా వాయిదా పడుతుంది. అలాగే మరొక్క రోజు మెన్సస్ (పిరియడ్స్) రాకుండా వాయిదా వేయలంటే ఒక ప్రమోలట్-ఎన్ మాత్ర వేసుకున్న 23 గంటలకు మరొక ప్రమోలట్-ఎన్ మాత్ర వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా పిరియడ్స్ ను వాయిదా వేయడాన్ని నెల తప్పడం అని అనకూడదు. కేవలం స్త్రీ గర్భం ధరించినప్పుడు మాత్రమే నెల తప్పిందని చెప్పాలి.

ఇవి కూడా చూడండి

మార్చు

బయటిలింకులు

మార్చు