నేరం (అయోమయ నివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ
  • చట్టరీత్యా తప్పుపనుల్ని నేరం అంటారు.