తెలుగు సాహిత్యంలో ఐదు ప్రముఖ రచనలు "పంచ కావ్యములు"గా లేదా "పంచ ప్రబంధములు"గా ప్రసిద్ధి చెందాయి.

సంస్కృత భాషలో పంచ కావ్యాలుగా ప్రసిద్ధి చెందినవి :

మూలాలుసవరించు

  1. "Allasani Peddana". vedapanditulu.net. Archived from the original on 2012-08-04. Retrieved 2008-10-10.
  2. Sonti, Venkata Suryanarayana Rao. "Panchakavyas in Telugu Literature". mihira.com. Archived from the original on 2005-05-03. Retrieved 2008-10-10.