పరమానందయ్య శిష్యుల కథ

(పరమానందయ్య శిష్యులకథ నుండి దారిమార్పు చెందింది)