పరిమార్జన్ నేగి

1993 పిబ్రవరి 9 న జన్మించిన పరిమార్జన్ నేగి (Parimarjan Negi) భారతదేశపు చదరంగ క్రీడాకారుడు. 2005 లో ఇంటర్నేషనల్ మాస్టర్ హొదా పొంది ఈ ఘనతను సాధించిన పిన్న భారతీయుడిగా రికార్డు సృష్టించాడు. 2006 జూలై లో 13 సంవత్సరాల 4 నెలల వయస్సులో గ్రాండ్ మాస్టర్ హోదా పొంది ఈ ఘనత పొందిన పిన్న వయస్కులలో రెండో వాడిగా రికార్డు స్థాపించాడు.

బయటి లింకులుసవరించు