పాటిబండ్ల రజని స్త్రీవాద కవయిత్రిగా, రచయిత్రిగా సుప్రసిద్ధురాలు.[1]

రచనలుసవరించు

  • జేబు (కథలు)
  • ఎర్రజాబిళ్ళ ఎరీనా (కవిత్వం)

కథలుసవరించు

కథ పత్రిక పత్రిక అవధి ప్రచురణ తేది
అన్నయ్ గారు ఆంధ్రజ్యోతి ఆదివారం 1998-09-13
అపరిచిత అతిథి ఆంధ్రజ్యోతి వారం 1987-07-24
ఎక్ స్ట్రా గ్రోత్ వార్త ఆదివారం 2001-09-23
జన్మజన్మలబంధం ఆహ్వానం మాసం 1996-11-01
పాయితోలే మనుషులు ఆంధ్రజ్యోతి ఆదివారం 1994-02-20
పున్నామ నరకం ఆంధ్రప్రభ వారం 1997-05-28
బరి ఆంధ్రజ్యోతి ఆదివారం 1995-08-27
మందు ఆంధ్రజ్యోతి వారం 1988-07-01
సత్యవ్రతం అమెరికా భారతి ద్వైమాసిక 2000-01-01

మూలాలుసవరించు