పాటిబండ మాధవశర్మ

పాటిబండ మాధవశర్మ వెంకటరామయ్య, మహాలక్ష్మి దంపతులకు జన్మించాడు.ఎం.ఎ. ఆనర్స్ చదివాడు. విజయవాడలోని ఎస్.ఆర్.ఆర్. ఆండ్ సి.వి.ఆర్. కళాశాలలోను హైదరాబాదులోని న్యూ సైన్స్ కాలేజీలోను ఆంధ్రోపన్యాసకుడిగా పనిచేశాడు.

పాటిబండ మాధవశర్మ

రచనలు మార్చు

 1. ఆంధ్ర మహాభారతము - ఛందఃశిల్పము
 2. అభిమన్యు వివాహము: విరాటపర్వము పంచమాశ్వాసము
 3. రాజశిల్పి
 4. తిక్కన కవితావైభవం
 5. తెలుగులో సాహిత్య విమర్శ
 6. విక్రమోర్వశీయమ్‌ (వ్యాఖ్యానము)
 7. గిరిక పెళ్ళి [1] (వసుచరిత్ర వచనంలో అనువాదం)
 8. మహాకవి భారవి ప్రణీతము కిరాతార్జునీయము (ఆంధ్ర 'బాలసుధా' వ్యాఖ్య సహితము) - ప్రథమ సర్గము[2]
 9. శ్రీతపతీ సంవరణము - అద్దంకి గంగాధరకవి ప్రణీతము
 10. రఘువంశము - దశమ సర్గము
 11. చారుణి [3]
 12. దశకుమారచరితం (పరిష్కరణ) [4]
 13. ఇంద్రాణి (ఐతిహాసిక నవల) [5]

కలంపేరు మార్చు

విష్ణుప్రియ

మూలాలు మార్చు

 1. పాటిబండ, మాధవశర్మ (1951). గిరిక పెండ్లి (3 ed.). విశాఖపట్టణం: ఎం.ఎస్.ఆర్.మూర్తి అండ్ కో. Retrieved 14 December 2014.
 2. పాటిబండ, మాధవశర్మ (1972). కిరాతార్జునీయము (1 ed.). హైదరాబాదు: శ్రీ పరమేశ్వర పబ్లికేషన్స్. Retrieved 15 December 2014.
 3. భారత డిజిటల్ లైబ్రరీలో చారుణి పుస్తక ప్రతి.
 4. పాటిబండ, మాధవశర్మ (1972). దశకుమార చరితం (1 ed.). హైదరాబాదు: శ్రీపరమేశ్వర పబ్లికేషన్స్. Retrieved 14 December 2014.
 5. పాటిబండ, మాధవశర్మ (1958). ఇంద్రాభి. సికిందరాబాద్: నాగేంద్ర బుక్ డిపో. Retrieved 14 December 2014.