పుట్టినిల్లు - మెట్టినిల్లు

(పుట్టినిల్లు మెట్టినిల్లు నుండి దారిమార్పు చెందింది)