పుష్ప రక్షక పత్రం

పుష్ప రక్షక పత్రంను ఆంగ్లంలో సీపల్ అంటారు. పుష్పించే మొక్కల యొక్క పుష్పం యొక్క ఒక భాగం పుష్ప రక్షక పత్రం. పుష్పం యొక్క ఎదుగుదలకు లేదా పుష్పం ఫలంగా మారేందుకు ఇవి రక్షణ కవచంగా ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని పుష్ప రక్షక పత్రాలు అంటారు.

Tetramerous flower of Ludwigia octovalvis showing petals and sepals.
After blooming, the sepals of Hibiscus sabdariffa expand into an edible accessory fruit

చిత్రమాలికసవరించు

ఇవి కూడా చూడండిసవరించు

పూరేకు

బయటి లింకులుసవరించు