పేకేటి తెలుగువారిలో కొందరి ఇంటి పేరు.

ప్రముఖ వ్యక్తులు మార్చు

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=పేకేటి&oldid=3686238" నుండి వెలికితీశారు