పైకప్పు అనగా ఒక నిర్మాణం కవచ భాగం, నిర్మాణం లేదా నివాసం పై భాగాన్ని ఈ పైకప్పు కప్పి ఉంచుతుంది. ఇది వాతావరణం నుంచి రక్షణ అందిస్తుంది, ముఖ్యంగా వర్షం నుంచి, ఎండ నుంచి, గాలుల నుంచి రక్షణ నిస్తుంది.

జనుముతో గుడిసె పైకప్పు
టైల్స్ పైకప్పు


ఇవి కూడా చూడండి

మార్చు
 
ఆస్బెస్టాస్ షీట్లతో పైకప్పు
 
కాంక్రీటు పైకప్పు

విడువటిల్లు - వృక్ష సంబంధితాలను పైకప్పుగా వేయబడిన ఇళ్లు

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=పైకప్పు&oldid=3462922" నుండి వెలికితీశారు