పైకప్పు అనగా ఒక నిర్మాణం యొక్క కవచ భాగం, నిర్మాణం లేదా నివాసం యొక్క పై భాగాన్ని ఈ పైకప్పు కప్పి ఉంచుతుంది. ఇది వాతావరణం నుంచి రక్షణ అందిస్తుంది, ముఖ్యంగా వర్షం నుంచి, ఎండ నుంచి, గాలుల నుంచి రక్షణ నిస్తుంది.


ఇవి కూడా చూడండిసవరించు

విడువటిల్లు - వృక్ష సంబంధితాలను పైకప్పుగా వేయబడిన ఇళ్లు

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=పైకప్పు&oldid=3377251" నుండి వెలికితీశారు