పొట్ల కాయ

(పొట్ల నుండి దారిమార్పు చెందింది)

పొట్ల కాయ

కూరగాయల మార్కెట్లో అమ్మకానికి పొట్ల కాయలు. కొత్తపేట రైతు బజారులో
పొట్లకాయ పోపు కూర

పొట్ల కాయ భారతదేశమంతా సాగుచేయబడుచున్న దేశీ జాతి తీగ కూరగాయ.

దీని కాయలు చూడటానికి పాములా ఉంటాయి, అందువల్లనే దీనిని ఆంగ్లములో snake gourd అని పిలుస్తారు.

పొట్లకాయ పోపు కూర
పొట్లకాయ పెరుగు పచ్చడి
పెరటి పిచ్చుక పోట్లకాయలు
The lace-like flower of T. cucumerina opens only after dark. Here, it is shown in the process of unfurling.
A full grown snake gourd.
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=పొట్ల_కాయ&oldid=2990547" నుండి వెలికితీశారు