పంచాంగ విశేషాలు
హిందూ కాలగణన
తెలుగు సంవత్సరాలు
తెలుగు నెలలు
ఋతువులు

సా.శ. 1931-1932, సా.శ. 1991-1992లో వచ్చిన తెలుగు సంవత్సరానికి ప్రజోత్పత్తి అని పేరు.

సంఘటనలు సవరించు

2007-2008

జననాలు సవరించు

మరణాలు సవరించు

2007-2008

పండుగలు, జాతీయ దినాలు సవరించు

బయటి లింకులు సవరించు