సభ్యుల హక్కుల మేనేజిమెంటు

సభ్యుల సమూహాలను మేనేజి చెయ్యండి  
వాడుకరి గుంపులను చూడడంవాడుకరి VolkovBot గుంపులను చూస్తున్నారు (చర్చ | రచనలు)

సభ్యులు: బాట్లు

సంభావిత సభ్యులు: ఆటోమాటిగ్గా నిర్ధారించబడిన వాడుకరులు

వాడుకరుల హక్కుల మార్పుల చిట్టా

  • 19:55, 1 ఏప్రిల్ 2008 Mpradeep చర్చ రచనలు, VolkovBot యొక్క గుంపు సభ్యత్వాన్ని (ఏమీలేవు) నుండి బాట్ కు మార్చారు (ఈ వాడుకరి చేసిన మార్పులను గమనించాను, ఎటువంటి దుశ్చర్యలకూ పాల్పడకుండా కార్యక్రమాలను నిర్వర్త�)