"వికీపీడియా:తొలగింపు విధానం" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

కొన్ని లింకు మార్పులు
(→‎VfD లో పునహ్ప్రతిపాదనలపై పరిమితులు: భాషాదొష సవరణ, అస్పష్టత తొలగింపు)
(కొన్ని లింకు మార్పులు)
 
=== సమస్య వచ్చిన పేజీ/బొమ్మ/వర్గం ను ఏంచెయ్యాలి ===
పేజీ నిజంగా వ్ఫ్డ్‌pfd లో పెట్టవచ్చా? ఇది తెలుసుకోవడానికి కింది రెండు పట్టికలను చదవండి.
{| border=1 cellpadding=3
|<tt><nowiki>{{మొలక}} లేదా {{విస్తరణ}}</nowiki></tt>
|-
|<div id="minor">ఒక వ్యాసం అవసరం లేని చిన్న విషయం </div>
|వేరే వ్యాసంలో [[Wikipedia:ఏకీకరణ|కలిపేసి]], [[Wikipedia:Redirect|దారి మార్చండి]]
|<tt><nowiki>{{mergeto|article}}</nowiki></tt>
|-
|<div id="cleanup">వ్యాసాన్ని మెరుగు పరచాలి </div>
|[[Wikipedia:శుధ్ధి|శుధ్ధి]] లో చేర్చుచేర్చండి.
|<tt><nowiki>{{శుధ్ధి}}</nowiki></tt>
|-
|వ్యాసం ''చాలా '' మెరుగు పడాలి
|[[Wikipedia:Pagesదృష్టి needingపెట్టవలసిన attentionపేజీలు|దృష్టి పెట్టవలసిన పేజీలు]] లో చేర్చండి
|&nbsp;
|-
|<div id="POV">వ్యాసం పక్షపాత ధోరణితో ఉంది </div>
|[[Wikipedia:Pagesదృష్టి needingపెట్టవలసిన attentionపేజీలు|దృష్టి పెట్టవలసిన పేజీలు]] లో చేర్చండి.
|<tt><nowiki>{{npov}} or {{POV check}}</nowiki></tt>
|-
|<div id="disputed">వ్యాసంపై వివాదం </div>
|[[Wikipedia:Requestsవ్యాఖ్యానాల forకొరకు commentsవినతి|వ్యాఖ్యానాల కొరకు వినతి]] లో చేర్చండి
|<tt><nowiki>{{disputed}}</nowiki></tt>
|-
|-
|<div id="verify">వ్యాసంలోని సమాచారం నిర్ధారణ కాలేదు </div>
|[[Wikipedia:Verifiabilityనిర్ధారణ|నిర్ధారణ]] పధ్ధతిని అనుసరించండ.<br>
అది పని చెయ్యకపోతే, మళ్ళీ ఇకాడకుఇక్కడకు రండి. నిజంగానే ''నిర్ధారణ చెయ్యలేనిదయితే'', తొలగించవచ్చు.
|&nbsp;
|-
|[[Wikipedia:Userసభ్యుని pageపేజీ|అసంబధ్ధమైన సభ్యుని పేజీ]]
|సభ్యునితో చర్చించండి. <br>
పని కాకపోతే, మళ్ళీ ఇక్కడకు రండి.
|&nbsp;
|-
|<div id="vandalism">[[Wikipedia:vandalismదుశ్చర్య|దుశ్చర్య]]</div>
|[[Wikipedia:How to revert a page to an earlier version|పూర్వపు కూర్పుకు తీసుకు వెళ్ళండి]].<br>
అవసరమైతే [[Wikipedia:Vandalismదుశ్చర్య inజరుగుతూనే progressఉంది|దుశ్చర్య జరుగుతూనే ఉంది]] పేజీలో పెట్టండి.
|&nbsp;
|-
|కోపం తెప్పించే సభ్యుడు
|[[Wikipedia:Stayingశాంతంగా cool when the editing gets hotఉండండి|శాంతంగా ఉండండి]].<br>
అవసరమైతే సభ్యుని [[Wikipedia:Requestsవ్యాఖ్యానాల forకొరకు commentవినతి|వ్యాఖ్యానాల కొరకు వినతి]] లో చేర్చండి.
|&nbsp;
|}
|<div id="vfd">
* వికీపీడీయాకు అనుగుణంగా లేదు.
* [[Wikipedia:కొత్త పరిశోధనలు నిషిద్ధం|కొత్త పరిశోధన]]
* [[Wikipedia:No original research|ఒరిజినల్‌ రీసెర్చి]]
* [[Wikipedia:Userసభ్యుని pageపేజీ|అసభ్యమైన సభ్యుని పేజీలు]] - మరీ మొండి కేసులైతే.
* [[Wikipedia:Vanity page|Vanity page]]
* వ్యాపార ప్రకటనలు లేదా స్పాం
* [[Hoax|పుకార్లు, గాలి కబుర్లు]]
* స్వంత డబ్బా</div>
|List on [[Wikipedia:Votesతొలగింపు forకొరకు deletionవోట్లు|తొలగింపు కొరకు వోట్లు]] లో చేర్చండి.
|<tt><nowiki>{{subst:vfd}}</nowiki></tt>
|-
|<div id="copyvio">వ్యాసం కాపీ హక్కుల ఉల్లంఘన జరిగి ఉండవచ్చు </div>
|[[Wikipedia:Copyrightకాపిహక్కు problemsసమస్యలు|కాపిహక్కు సమస్యలు]] లో చేర్చండి.
|<tt><nowiki>{{copyvio}}</nowiki></tt> ''లేదా''<br><tt><nowiki>{{copyvio|url=</nowiki>''source''}}</tt>
|-
|బొమ్మ యొక్క కాపీ హక్కుల ఉల్లంఘన జరిగి ఉండవచ్చు
||[[Wikipedia:Copyrightకాపిహక్కు problemsసమస్యలు|కాపిహక్కు సమస్యలు]] లో చేర్చండి.
|<tt><nowiki>{{imagevio}}</nowiki></tt> ''లేదా''<br><tt><nowiki>{{imagevio|url=</nowiki>''source''}}</tt>
|-
|తొలగింపు అవసరమైన బొమ్మ లేదా ఇతర మీడియా (కాపీ హక్కుల ఉల్లంఘన కాదు)
|[[Wikipedia:Imagesతొలగింపు forకొరకు deletion"బొమ్మలు|తొలగింపు కొరకు బొమ్మలు]] లో చేర్చండి
|<tt><nowiki>{{ifd}}</nowiki></tt>
|-
|<div id="redirect">అవసరం లేని దారి మార్పు</div>
|వదిలెయ్యండీ, నష్టమేమీ లేదు కదా!<br>
కాదూ తీసెయ్య వలసిందేనంటారా, [[Wikipedia:Redirectsతొలగింపు forకొరకు deletionదారి మార్పు|తొలగింపు కొరకు దారి మార్పు]] లో చేర్చండి. కానీ ముందు [[Wikipedia:Redirectదారిమార్పు#When_should_we_delete_a_redirect?|దారి మార్పుల తొలగింపు పై మార్గదర్శకాలు]] చూడండి.
|<tt><nowiki>{{rfd}}</nowiki></tt>
|-
|<div id="category">వర్గీకరణ గజిబిజి అయిపోయింది </div>
|[[Wikipedia:Categoriesతొలగింపుకై for deletionవర్గాలు|తొలగింపుకై వర్గాలు]] లో చేర్చండి.
|<tt><nowiki>{{cfd}}</nowiki></tt>
|-
|అవసరం లేని, తప్పుదారి పట్టించే సీరీస్‌ బాక్సు.
|[[Wikipedia:Templatesతొలగింపుకై for deletionమూసలు|తొలగింపుకై మూసలు]] లో చేర్చండి.
|<tt><nowiki>{{tfd}}</nowiki> (Put in the box itself)</tt>
|-
|అవసరం లేని, తప్పుదారి పట్టించే మొలక మూస లేదా వర్గం.
|[[Wikipedia:Stubతొలగింపుకై typesమొలకల for deletionరకాలు|తొలగింపుకై మొలకల రకాలు]] లో చేర్చండి.
|<tt><nowiki>{{sfd-c}}</nowiki> మొలకల వర్గాల కొరకు; <nowiki>{{sfd-t}}</nowiki> మొలకల మూసల కొరకు </tt>
|-
|<div id="dicdef">నిఘంటువు లో ఉండే అర్ధానికి మించి పెరగనే పెరగదు ("dicdef")</div>
|[[Wikipedia:Thingsవిక్షనరీ to be moved toలోకి Wiktionaryతరలించవలసినవి|విక్షనరీ లోకి తరలించినవితరలించవలసినవి]] లో చేర్చండి<br>
విక్షనరీ లో ఇప్పటికే అది ఉంటే, విషయాన్ని తీసివేసి ఇది చేర్చండి:<nowiki>{{wi}}</nowiki>.
|<tt><nowiki>{{move to Wiktionary}}
|&nbsp;
|-
|<div id="speedy">ఇది [[Wikipedia:Criteriaత్వరిత forతొలగింపు speedy deletionపద్ధతి|త్వరగా తొలగించవలసిన వ్యాసం]]. ఇంకా ఇది:</div>
* [[Wikipedia:Patentసిసలైన nonsenseచెత్త|సిసలైన చెత్త]]
* కేవలం [[Wikipedia:vandalismదుశ్చర్య|దుశ్చర్య]]
|[[Wikipedia:Speedyత్వరిత deletionsతొలగింపులు|త్వరిత తొలగింపులు]] లో చేర్చండి. <br>
సరళమైన కేసుల్లో, <nowiki>{{deletebecause}}</nowiki> అనే టాగును తగిలిస్తే చాలు, [[CAT:CSD]] లో చేరిపోతుంది.
|<tt><nowiki>{{db|</nowiki>''reason''}}</tt>
 
 
తొలగింపు పధ్ధతులలో కొద్దిపాటి తేడాలు ఉంటాయి. వివరాల కొరకు సంబంధిత పేజీ చూడండి. '''దానిని ఎందుకు తొలగించాలనుకుంటున్నారో కారణం రాయండీరాయండి'''. ఈతర సభ్యులు దానిపై వ్యఖ్యానించడానికి కొంత సమయం పాటు అది అలాగే ఉంటుంది. కొంత సమయం తరువాత, ఒక స్థూలమైన ఏకాభిప్రాయం వస్తే నిర్వాహకుడు ఆ పేజీని తొలగించుతాడు- [[Wikipedia:Deletion guidelinesనిర్వాహకులకు forతొలగింపు administrators#Rough_consensusమార్గదర్శకాలు]] చూడండి.
 
[[Wikipedia:candidates for spedy eletion|త్వరగా తొలగించవలసిన వాటి]] విషయంలో, [[Wikipedia: నిర్వాహకులు | నిర్వాహకులు]] తొలగింపు పధ్ధతిని పాటించనవసరం లేదు – వాటిని గమనించిన వెంటనే తొలగించవచ్చు. అయితే కొందరు నిర్వాహకులు కొన్ని సందర్భాలలో [[Wikipedia:Speedyత్వరిత deletionsతొలగింపులు|త్వరిత తొలగింపు]] పధ్ధతిని పాటిస్తారు.
 
=== పేజీని తొలగింపునకుతొలగింపు జాబితా లోకి ఎలా చేర్చాలి ===
పేజీ తొలగింపు జాబితాలోకి చేర్చడానికి 3 అంచెలు: [[Wikipedia:Votes_for_deletion/Log/Today#VfD_footer]]
 
===VfD లో పున ప్రతిపాదనలపై పరిమితులు ===
సాధారణంగా, VfD లో ఒక వ్యాసంపై చర్చ జరిగి, తొలగించకూడదని నిర్ణయం జరిగితే, ఆ వ్యాసాన్ని తొలగించాలని మళ్ళీ వెంటనే ప్రతిపాదించ కూడదు. ఎందుకంటే, మరీ అంత కొద్ది వ్యవదిలోవ్యవధిలో మనసు మార్చుకునేటంత బలమైన కారణం ఉంటే తప్ప, రెండో సారి కూడా మొదటి ఫలితమే వచ్చే అవకాశం ఉంది. కొన్ని సార్లు వోట్లు చాలా తక్కువ రావచ్చు, లేదా అసలు రాకపోవచ్చు. మళ్ళీ ప్రతిపాదించడానికి ఇంత వ్యవధి ఉండాల్సిందేనని నియమమైతే లేదుగానీ, "మరీ మొన్నే కదా దీని గురించి చర్చించింది, ఉంచేస్తే పోలా" అని ఎక్కువ మంది అనుకోవచ్చు.
 
ఒకవేళ ట్రాన్స్‌వికీకి వెళ్ళడమే నిర్ణయమైతే, ఆ పని అవగానే పేజీ తవరగా తొలగించవలసిన జాబితాలో చేరిపోయినట్లే; VfD కి వెళ్ళ వలసిన పని లేదు.
 
=== "తొలగింపు జాబితాలో చేరింది" నోటీసు ===
పేజీని [[Wikipedia:votesతొలగింపు forకొరకు deletionవోట్లు|తొలగింపు కొరకు వోట్లు]] లో చేర్చగానే, ఈ సంగతి అందరికీ తెలియజేయడం మర్యాద. పేజీ పైభాగాన సంబంధిత మూసను/టాగును తగిలించడం అనేది సూచించబడిన విధానం.
 
పేజీని ఎందుకు తొలగించారో అనే సందేహాన్ని ఈ నోటీసు నివృత్తి చేస్తుంది. ''ఒక గమనిక: [[Wikipedia:Copyrightకాపీహక్కు problemsసమస్యలు|కాపీహక్కు సమస్యల]]కు వేరే నోటీసు ఉంది.'' ''ఇంకా చూడండి: [[Wikipedia:Boilerplate_text#Listed_for_deletion]]''
 
కింది సందర్భంలో నోటీసు అవసరం లేదు .
వ్యాసం పేజీ ఖాళీగా ఉన్నపుడు ([[Wikipedia:Redirectదారిమార్పు|దారిమార్పు]] వంటివి), '''మరియు ''' చెప్పుకోదగినంత చరితం లేనపుడు.
 
 
పేజీని ఒకసారి జాబితాలో చేర్చిన తరువాత సభ్యులు దానిని గమనించి వ్యాఖ్యానించడానికి వీలుగా ఒక నిర్ణీత సమయం పాటు అక్కడ ఉంచాలి. వివిధ పేజీలకు విభిన్న వ్యవధులు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ఈ వ్యవధులు ఇలా ఉన్నాయి:
 
* [[Wikipedia:Copyrightకాపీహక్కు problemsసమస్యలు|కాపీహక్కు సమస్యలు]] – ఒక వారం (వాస్తవానికి రెండు వారాల వరకు ఉండొచ్చు)
* [[Wikipedia:Imagesతొలగింపు forకొరకు deletionబొమ్మలు|తొలగింపు కొరకు బొమ్మలు]] – ఒక వారం పాటు
* [[Wikipedia:Redirectsతొలగింపు forకొరకు deletionదారిమార్పులు|తొలగింపు కొరకు దారిమార్పులు]] - ఒక వారం పాటు
* [[Wikipedia:Templatesతొలగింపు forకొరకు deletionమూసలు|తొలగింపు కొరకు మూసలు]] – ఏదు రోజులు
* [[WikipediaStubWikipedia:తొలగింపు typesకొరకు forమొలక deletionరకాలు|తొలగింపు కొరకు మొలక రకాలు]] - ఏదు రోజులు
* [[Wikipedia:Speedyత్వరిత deletionsతొలగింపులు|త్వరిత తొలగింపు]] – వ్యవధి లేదు
* [[Wikipedia:Votesతొలగింపు forకొరకు deletionవోట్లు|తొలగింపు కొరకు వోట్లు]] – ఐదు రోజులు
 
=== వ్యాఖ్యానించడం ===
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/53508" నుండి వెలికితీశారు