రక్తప్రసరణ వ్యవస్థ సంబంధిత వ్యాధులు: కూర్పుల మధ్య తేడాలు

సవరణ సారాంశం లేదు
దిద్దుబాటు సారాంశం లేదు
దిద్దుబాటు సారాంశం లేదు
** ({{ICD10|I|60|0|i|60}})[[కెరోటిడ్ అంకుశనాళిక మరియు విభజన స్థానము]](carotid siphon and bifurcation) మూలముగా [[సబ్ అరఖనోయిడ్ ఖాళీలో రక్తస్రావము]]
** ({{ICD10|I|60|1|i|60}}) [[మధ్య మస్తిష్క ధమని]] (middle cerebral artery) మూలముగా [[సబ్ అరఖనోయిడ్ ఖాళీలో రక్తస్రావము]]
** ({{ICD10|I|60|2|i|60}})[[ముందరిపూర్వ కమ్యూనికేటింగ్ ధమని]] (anterior communicating artery) మూలముగా [[సబ్ అరఖనోయిడ్ ఖాళీలో రక్తస్రావము]]
** ({{ICD10|I|60|3|i|60}}) [[వెనుకాలపర కమ్యూనికేటింగ్ ధమని]] (posterior communicating artery) మూలముగా [[సబ్ అరఖనోయిడ్ ఖాళీలో రక్తస్రావము]]
** ({{ICD10|I|60|4|i|60}})[[బెసిలార్ ధమని]] (basilar artery) మూలముగా [[సబ్ అరఖనోయిడ్ ఖాళీలో రక్తస్రావము]]
** ({{ICD10|I|60|5|i|60}})[[కశేరు ధమని]] (vertebral artery) మూలముగా [[సబ్ అరఖనోయిడ్ ఖాళీలో రక్తస్రావము]]
 
* ({{ICD10|I|61||i|60}}) [[మస్తిష్కము లోపల రక్తస్రావము ]] (Intracerebral haemorrhage)
** ({{ICD10|I|61|0|i|60}})[[సబ్ కోర్టికల్ హెమిస్పియర్గోళార్ధము]] (hemisphere, subcortical) లో [[మస్తిష్కము లోపల రక్తస్రావము]]
** ({{ICD10|I|61|1|i|60}})[[కోర్టికల్ హెమిస్పియర్గోళార్ధము]] (hemisphere, cortical) లో [[మస్తిష్కము లోపల రక్తస్రావము]]
** ({{ICD10|I|61|2|i|60}})విశదీకరింపబడని [[మస్తిష్క గోళార్ధాలు/గోళార్ధము]] (Cerebral hemispheres|hemisphere) లో [[మస్తిష్కము లోపల రక్తస్రావము]]
** ({{ICD10|I|61|3|i|60}}) [[మస్తిష్క మూలము]] (brain stem) లో [[మస్తిష్కము లోపల రక్తస్రావము]]
333

దిద్దుబాట్లు

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/776551" నుండి వెలికితీశారు