ప్రపంచ ఎడమచేతి వాటం ప్రజల దినోత్సవం

అంతర్జాతీయంగా ఎడమచేతి వాటం ప్రజలచే ప్రపంచ ఎడమచేతి వాటం ప్రజల దినోత్సవంగా "ఆగస్టు 13" గుర్తింపు పొందింది. ఇది మొదటిసారి ఆగస్టు 13, 1976 న గమనించబడింది. ఈ దినోత్సవం ఎడమ చేతి వాటం ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న అసౌకర్యాలపై, ప్రధానంగా ప్రపంచంలో అధిక శాతంతో ఉన్న కుడి చేతి వాటం ప్రజల కారణంగా కృత్రిమంగా ఏర్పడిన సాంకేతిక సమస్యలపై అవగాహన గలిగించి వాటిని అధిగమించడానికి ఎడమ చేతి వాటం ప్రజలకు అవసరమైన ప్రోత్సాహానిచ్చేందుకు ఉద్దేశించబడింది.

అంతర్జాతీయ ఎడమచేతి వాటం ప్రజల దినోత్సవం
అంతర్జాతీయ ఎడమచేతి వాటం ప్రజల దినోత్సవం
ఎడమచేతి వాటం ప్రజల దినోత్సవం, 2002
జరుపుకొనే రోజుఆగస్టు 13
ఆవృత్తివార్షిక
అనుకూలనంప్రతి సంవత్సరం ఇదే రోజు

ఇతర లింకులుసవరించు