ప్లంబజినేసి ఒక పుష్పించే మొక్కల జాతికి చెందిన కుటుంబం.

ప్లంబజినేసి
Plumbago europaea
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Kingdom:
Division:
Class:
Order:
Family:
ప్లంబజినేసి

Juss. (1789)
ప్రజాతి

See text

ప్రజాతులు

మార్చు