బతుకమ్మ
(2008 తెలుగు సినిమా)
తారాగణం సింధూ తులాని
మల్లేశ్ బలష్టు
భాష తెలుగు
ఐ.ఎమ్.డీ.బి పేజీ