బలవంతపు పెళ్లి
(1969 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ భువనేశ్వరి కంబైన్స్
భాష తెలుగు