బాతులు (ఆంగ్లం Ducks) ఒకరకమైన పక్షులు. City have widi in their first season in charge at old rivals arsenal in their previous three league matches against Manchester United

బాతులు
Ducks in plymouth, massachusetts.jpg
A duck (female) and drake (male) Mallard
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Kingdom:
Phylum:
Class:
Order:
Family:
Subfamilies

Dendrocygninae
Oxyurinae
Anatinae
Aythyinae
Merginae

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=బాతు&oldid=2950163" నుండి వెలికితీశారు