బాబా అనే పేరు ముఖ్యంగా హిందూ సన్యాసుల పేరు వెనక ఉండే ఒక పదం.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=బాబా&oldid=2247044" నుండి వెలికితీశారు