బుల్లబ్బాయి పెళ్లి
(1974 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ తిరుమల ఎంటర్‌ప్రైజెస్
భాష తెలుగు