బ్రహ్మచార్య అనేది భారతీయ మతాలలో ఒక భావన, దీని అర్ధం "బ్రహ్మానికి అనుగుణంగా ప్రవర్తించడం" లేదా "బ్రాహ్మణ మార్గంలో". యోగా, హిందూ మతం, బౌద్ధమతంలో ఇది సాధారణంగా లైంగిక వాంఛల అదుపు లేదా సంయమనం ద్వారా వర్గీకరించబడిన జీవనశైలిని సూచిస్తుంది[1].

బ్రహ్మచార్య "సిలిబసి" అనే ఆంగ్ల పదానికి కొంత భిన్నంగా ఉంటుంది, అంటే లైంగిక కార్యకలాపాలలో పాల్గొనకపోవడం. బ్రహ్మచర్యం అనగా కోరికలను అదుపులో ఉ౦చుకోవడం. క్రింది శ్లోకం బ్రహ్మచర్యం యొక్క విశిష్టతను తెలియజేస్తుంది.

బ్రహ్మచర్యం ప్రపక్ష్యామి బ్రహ్మప్రాప్తికరమ్ నృణామ్
ఆయురారోగ్యమైశ్వర్యం మనస్స్యాస్థ్యం శివాత్మకమ్

 • అది సకల జనులకును
 • బ్రహ్మప్రాప్తిని (మోక్షమును) గలుగజేయును. ఆయుస్సును, జ్ఞానసంపత్తును,
 • మనస్సుకు నిలకడను కలిగించును., ఆ బ్రహ్మఛర్య మనునది
 • శివస్వరూపము. అనగా మంగళరూపము, పరమశివమైనది.

సామాన్యంగా జనబాహుళ్యంలో బ్రహ్మచర్యం అంటే పెళ్ళి చేసుకోకుండా ఉండిపోవడం అనే అర్థం ఉంది.

ఒక సందర్భంలో, బ్రహ్మచర్యం మానవ జీవితంలోని నాలుగు ఆశ్రమాలలో (వయస్సు-ఆధారిత దశలు) మొదటిది, గృహస్థ (గృహస్థుడు), వానప్రస్థ (అటవీ నివాసి), సన్యాసం (త్యజించడం) ఇతర మూడు ఆశ్రమాలు. బాల్యం నుండి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయస్సు వరకు - బ్రహ్మచర్య దశ విద్యపై దృష్టి కేంద్రీకరించింది. బ్రహ్మచర్యం యొక్క అభ్యాసాన్ని కలిగి ఉంది. ఈ సందర్భంలో, ఇది ఒక గురువు నుండి నేర్చుకునే ప్రయోజనాల కోసం, ఆధ్యాత్మిక విముక్తి (సంస్కృత: మోక్షం) సాధించే ప్రయోజనాల కోసం జీవిత తరువాతి దశలలో పవిత్రతను సూచిస్తుంది[2][3].

మూలాలు మార్చు

 1. James Lochtefeld, "Brahmacharya" in The Illustrated Encyclopedia of Hinduism, Vol. 1: A–M, pp. 120, Rosen Publishing. ISBN 9780823931798
 2. Georg Feuerstein, The Encyclopedia of Yoga and Tantra, Shambhala Publications, ISBN 978-1590308790, 2011, pg 76, Quote – "Brahmacharya essentially stands for the ideal of chastity"
 3. W.J. Johnson (2009), "The chaste and celibate state of a student of the Veda", Oxford Dictionary of Hinduism, Oxford University Press, ISBN 978-2713223273, pg 62

వనరులు మార్చు

ఇతర పఠనాలు మార్చు

 • Carl Olson, Celibacy and Religious Traditions, Oxford University Press, ISBN 978-0195306323
 • Elisabeth Haich, Sexual Energy and Yoga. Aurora Press, ISBN 978-0943358031 (1982)
 • Stuart Sovatsky: "Eros, Consciousness and Kundalini: Tantric Celibacy and the Mysteries of Eros". Inner Traditions, Rochester, VT. (1999)
 • Swami Narayanananda: The Way to Peace, Power and Long Life. N.U. Yoga Trust, Denmark, 2001 (1st ed. 1945)
 • Swami Narayanananda: Brahmacharya, Its Necessity and Practice for Boys and Girls. N.U. Yoga Trust, Denmark, 2001 (1st ed. 1960)

బాహ్య లంకెలు మార్చు