భరద్వాజ అనగా భరద్వాజ మహర్షి.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=భరద్వాజ&oldid=2882759" నుండి వెలికితీశారు