భలే బుల్లోడు (1981 సినిమా)

భలే బుల్లోడు
(1981 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ చిత్ర ఎంటర్‌ప్రైజెస్
భాష తెలుగు