భలే సోగ్గాడు
(1979 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ రాజమ్మ ఫిల్మ్స్
భాష తెలుగు