భావనారాయణ తెలుగువారిలో కొందరి పేరు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=భావనారాయణ&oldid=2882850" నుండి వెలికితీశారు