ఫ్రాక్షన్ లేదా భిన్నం (Fraction) అనేది మొత్తం యొక్క ఒక భాగాన్ని లేదా చాలా సాధారణంగా సమాన భాగాల యొక్క ఏదైనా సంఖ్యను సూచిస్తుంది. ప్రతిరోజు మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఏదైనా నిర్దిష్ట పరిమాణం యొక్క ఎన్ని భాగాలు ఉన్నాయనేది ఉదాహరణకు సగం, ఎనిమిది భాగాలలో ఐదు భాగాలు, మూడు పావులు అని ఇలా భిన్నం వివరిస్తుంది.

పావు వంతు (¼) తొలగించబడిన కేకులో మిగిలిన ముప్పావు (¾) భాగాన్ని రెండు భాగాలుగా (పావు ¼, అర ½ భాగాలుగా) విభజించారు.
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=భిన్నం&oldid=2961000" నుండి వెలికితీశారు