మంగిపూడి పురుషోత్తమశర్మ

మంగిపూడి పురుషోత్తమశర్మ

రచనలుసవరించు

  1. భీష్ముని చరిత్ర[1]
  2. కోయిల పాటలు[2]
  3. కర్మయోగము[3] (అనువాదము మూలం: స్వామి వివేకానంద)

మూలాలుసవరించు