మంత్రాల మర్రిచెట్టు
(1995 తెలుగు సినిమా)
దర్శకత్వం సి.హెచ్.మురళీకృష్ణ
సంగీతం రాజ్ - కోటి
భాష తెలుగు