మద్రాస్ టు హైదరాబాద్
(1968 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ కళావని మూవీస్
భాష తెలుగు