మర (ఆంగ్లం Screw) ఒక పరికరం, సామాన్యమైన యంత్రం. ఇది చూడడానికి మేకు లాగా కనిపిస్తుంది. దీనికి సర్పిలాకారంగా ఉండే గాడి చేయబడి ఉంటుంది. ఒక చివరి తలంలో మర తిప్పడానికి సౌకర్యంగా ఏర్పాటు కలిగిఉంటుంది. రెండవ చివర మొనదేలి కొన్ని ఘనపదార్థాలలోనికి సుళువుగా పోతుంది. ఇవి వివిధ పరిమాణాలలో తయారుచేస్తారు. వీటిని వివిధ వస్తువులకు కలిపి ఉంచడానికి ఉపయోగిస్తారు.

Screws come in a variety of shapes and sizes for different purposes. U.S. quarter coin (diameter 24 mm) shown for scale.

మరకు బోల్టుకు తేడా మార్చు

సామాన్యంగా మరలు చిన్నవిగా (1/4 అంగుళం కన్నా తక్కువ) ఉండి, ఒకవైపు మొనదేలి ఉంటాయి. బోల్టులు పెద్దవిగా, స్థూపాకారంగా ఉండి నట్టుతో కలిపి ఉపయోగించడానికి అనువుగా చేయబడి ఉంటాయి. ఒకవైపు మొండిగా నట్టు ఎక్కించడానికి అవకాశం కల్పిస్తాయి. ఇవి కన్నాలు చేయబడిన వాటిని బిగించడానికి అధిక శక్తివంతమైన బంధాలకోసం వాడతారు.

 
Carriage bolt with square nut.
 
Structural bolt DIN 6914 with DIN 6916 washer and UNI 5587 nut.

బయటి లింకులు మార్చు

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=మర&oldid=2883008" నుండి వెలికితీశారు