మహారధి

(మహారథి నుండి దారిమార్పు చెందింది)

మహారధి పేరుకు సంబంధించిన వ్యాసాలు


  • మహారధి కర్ణ - 1959లో వచ్చిన ఒక తెలుగు సినిమా. ఒక తెలుగు పౌరాణిక నాటకం
  • మహారధుడు - మహాభారత యుద్ధంలో ఒక వీరుని స్థాయిని నిర్ణయించే ప్రమాణం
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=మహారధి&oldid=2883070" నుండి వెలికితీశారు