మహా శక్తి మహిమలు
(1973 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ రాజశ్రీ పిక్చర్స్
భాష తెలుగు