మాగ్నోలియేసి (ఆంగ్లం: Magnoliaceae) పుష్పించే మొక్కలలోని కుటుంబం.

మాగ్నోలియేసి
కాల విస్తరణ: 80 Ma
Cretaceous - Recent
Magnolia virginiana
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Kingdom:
(unranked):
(unranked):
Order:
Family:
మాగ్నోలియేసి

ఇందులో సుమారు 225 జాతుల మొక్కలు 7 ప్రజాతులలో ఉన్నాయి. మాగ్నోలియా (Magnolia) అన్నింటికన్నా విస్తృతమైనది.

వర్గీకరణ మార్చు

Subfamily Magnolioideae

Subfamily Liriodendroidae