మినిస్టర్ మహాలక్ష్మి

మినిస్టర్ మహాలక్ష్మి
(1981 తెలుగు సినిమా)
దర్శకత్వం డి.రంగారావు
తారాగణం జయంతి,
ఈశ్వరరావు
సంగీతం మాధవరావు
భాష తెలుగు