జయంతి దేవరాజైన ఇంద్రుని కూతురు. రాక్షసులకు గురువైన శుక్రుని భార్య. దేవయాని వీరి కుమార్తె.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=జయంతి&oldid=2182442" నుండి వెలికితీశారు