మిస్ జూలియా ప్రేమ కథ
(1975 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ చిన్ని విన్ని మూవీస్
భాష తెలుగు