మీటరు

(మీటర్లు నుండి దారిమార్పు చెందింది)

మీటర్ (ఫ్రెంచ్ నామ మెట్ట నుంచి, గ్రీకు నామము μέτρον, "కొలత") అనేది ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్స్ యూనిట్స్ (SI) లో పొడవు యొక్క ఆధార యూనిట్. SI యూనిట్ చిహ్నం m.మీటర్ అంటే 1/299792458 సెకెనులో వాక్యూమ్లో కాంతి ద్వారా ప్రయాణించే మార్గం యొక్క పొడవుగా నిర్వచించబడింది.

ఇతర దూరమానాలతో పోలికసవరించు

మెట్రిక్ వ్యావస్థ
expressed in non-SI unit  
Non-SI unit
expressed in metric unit
1 metre 10−4 mil                1 Norwegian/Swedish mil 104 మీటర్లు           
1 మీటరు 39.37 అంగుళాలు                1 అంగుళం 0.0254 మీటర్లు           
1 సెంటీమీటరు 0.3937 అంగుళం   1 అంగుళం 2.54 సెంటీమీటర్లు  
1 మిల్లీమీటరు 0.03937 అంగుళం   1 అంగుళం 25.4 మిల్లీమీటర్లు  
1 మీటరు 1×1010 Ångström   1 Ångström 1×10-10 మీటరు  
1 నానోమీటరు 10 Ångström   1 Ångström 100 పైకోమీటర్లు  

Within this table, "అంగుళం" means "international inch".


"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=మీటరు&oldid=3014613" నుండి వెలికితీశారు