మీటరు

(మీటర్లు నుండి దారిమార్పు చెందింది)

మీటర్ (ఫ్రెంచ్ మెత్ర్ నుంచి, గ్రీకు నామము μέτρον నుండి) అనేది ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్స్ యూనిట్స్ (SI) లో పొడవును కొలిచే యూనిట్. SI యూనిట్ చిహ్నం m. మీటర్ అంటే 1/299792458 సెకెనులో శూన్యంలో కాంతి ప్రయాణించే దూరంగా నిర్వచించారు.

మెట్రిక్ సీల్

ఇతర దూరమానాలతో పోలిక

మార్చు
మెరిక్ వ్యవస్థ
SI యేతర

యూనిట్లలో ్

SI యేతర యూనిట్లు -
మెట్రిక్ యూనిట్లలో
1 metre 10−4 mil                1 Norwegian/Swedish mil 104 మీటర్లు           
1 మీటరు 39.37 అంగుళాలు                1 అంగుళం 0.0254 మీటర్లు           
1 సెంటీమీటరు 0.3937 అంగుళం   1 అంగుళం 2.54 సెంటీమీటర్లు  
1 మిల్లీమీటరు 0.03937 అంగుళం   1 అంగుళం 25.4 మిల్లీమీటర్లు  
1 మీటరు 1×1010 Ångström   1 Ångström 1×10-10 మీటరు  
1 నానోమీటరు 10 Ångström   1 Ångström 100 పైకోమీటర్లు  

పై పట్టికలో "అంగుళం" అంటే "అంతర్జాతీయ అంగుళం".


"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=మీటరు&oldid=3919822" నుండి వెలికితీశారు