మీడియా చరిత్ర మార్చు

విశేషాలు మార్చు

మీడియకి సంభంధించిన రంగాలు మార్చు

  • రికార్డింగ్ మీడియా
  • పబ్లిషింగ్ మీడియా
  • న్యూస్ మీడియా


  • ప్రింట్ మీడియా
  • ఎలెక్ట్రానిక్ మీడియా
  • డిజిటల్ మీడియా
  • మల్టిమీడియా
  • అడ్వెర్ట్యిజింగ్ మీడియా
  • ఇంటెర్నెట్ లేక వెబ్
  • బ్రాడ్ కాస్ట్ మీడియా

పనిచేయు విధానం మార్చు

సమాజం మీద ప్రభావం మార్చు

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=మీడియా&oldid=2949641" నుండి వెలికితీశారు