ముక్కంటి (2010 సినిమా)

ముక్కంటి
(2010 తెలుగు సినిమా)
దర్శకత్వం రాజ్ కృష్ణ
తారాగణం తారక్ రత్న, బ్రహ్మానందం, సమ్న
భాష తెలుగు
ఐ.ఎమ్.డీ.బి పేజీ