ముగ్గురు మిత్రులు (1967 సినిమా)

ముగ్గురు మిత్రులు
(1967 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ వాసుదేవ ఫిల్మ్స్
భాష తెలుగు