ముప్పాళ్ల పేరుతో ఒకటి కంటే ఎక్కువ పేజీలున్నందువలన ఈ పేజీ అవసరమైంది. ఈ పేరుతో ఉన్న పేజీలు:

ఆంధ్రపదేశ్సవరించు

  1. ముప్పాళ్ల (గుంటూరు జిల్లా) - గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన మండలం
  2. ముప్పాళ్ల (ఈపూరు మండలం) - గుంటూరు జిల్లా, ఈపూరు మండలం లోని ఒక గ్రామం
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ముప్పాళ్ల&oldid=2361834" నుండి వెలికితీశారు