ముప్పాళ్ల (అయోమయనివృత్తి)

(ముప్పాళ్ల నుండి దారిమార్పు చెందింది)

ముప్పాళ్ల పేరుతో ఒకటి కంటే ఎక్కువ పేజీలున్నందువలన ఈ పేజీ అవసరమైంది. ఈ పేరుతో ఉన్న పేజీలు:

వ్యక్తులు

మార్చు

ఆంధ్రపదేశ్

మార్చు
  1. ముప్పాళ్ళ (పల్నాడు జిల్లా), ముప్పాళ్ల మండల కేంద్రం
  2. ముప్పాళ్ళ మండలం - పల్నాడు జిల్లాకు చెందిన మండలం
  3. ముప్పాళ్ళ (ఈపూరు మండలం) - పల్నాడు జిల్లా, ఈపూరు మండలం లోని ఒక గ్రామం
  4. ముప్పాళ్ల (పొన్నలూరు) - ప్రకాశం జిల్లా పొన్నలూరు మండల గ్రామం
  5. ముప్పాళ్ళ - కృష్ణా జిల్లా, చందర్లపాడు మండల గ్రామం