మూల్యం నిర్ధారించని జాతులు

మూల్యం నిర్ధారించని జాతులు అనేవి అంతర్జాతీయ ప్రకృతి పరిరక్షణ సమితి (International Union for Conservation of Nature) సంరక్షణ స్ధితిలో భాగంగా వర్గీకరించిన జాతులు. సంస్ధ, ఈ జాతుల గురించి ఇంకా అధ్యయనం చేయవలసి ఉంది.[1]

మూలాలుసవరించు

  1. "About the IUCN Red List". Archived from the original on 2014-09-21. Retrieved 2016-07-16.