మూస:ఈ వారం బొమ్మ పరిగణన

ఈ వారం బొమ్మ పరిగణన బొమ్మ తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీలో ఈ వారపు బొమ్మ శీర్షికలో ప్రదర్శన కోసం పరిగణింపబడుతున్నది.
Wikipedia